"Naši djelatnici, naše zvijezde!"

MIRELA GLAVAŠ
vlasnik, direktor
mirela@kontoar.hr
ALEN GLAVAŠ
marketing manager
alen@kontoar.hr
MARIJA STIPĆ
stipendistica
marija@kontoar.hr
TAMARA ZEBIĆ
pripravnica
tamara@kontoar.hr