Kako bi na obostrano zadovoljstvo smanjili broj papira te troškove samog slanja računa, tvrtka Kontoar savjetuje korištenje internet servisa eFAKTURA.

Internet servis eFaktura je osmišljen kako bi služio za razmjenu elektroničkih računa između pošiljatelja (dobavljača) i primatelja (kupca), te time osigurao objema stranama niže troškove poslovanja, veću sigurnost, jednostavnost, daleko veću brzinu dostave računa te jednostavnu pretragu i arhiviranje u skladu sa zakonskim odredbama.

Sustav eFaktura kontrolira proces slanja i primanja elektroničkih računa, koji su potpuno istovjetni papirnatim računima, te je uz njih moguće priložiti različite dokumente, bilo da su oni priloženi kao izvorno elektronički ili da su digitalizirani putem skenera.

eFaktura sadrži sve potrebne stavke propisane važećom regulativom u skladu sa zakonom o PDV-u Republike Hrvatske te je usklađen sa preporučenim standardima EU e-Invoce direktive.

Detaljnije o svemu provjerite na eFaktura web stranicama www.efaktura.hr