Uvod za početnike
 • savjetodavni razgovor prije osnivanja obrta ili tvrtke
 • ulazak u sustav PDV-a (DA ili NE)
 • intenzivan rad s klijentom, te obuka klijenta iz osnovnih dijelova poslovanja
e-Mirovinsko i e-Zdravstveno

Od 1. prosinca 2013. godine uveli smo mogućnost prijave i odjave radnika putem usluge e-Mirovinsko i e-Zdravstveno.

Prijave novih tvrtki u sustave

Uz osnivanje novih obrta ili tvrtki za Vas obavljamo:

 • Prijavu u sustav PDV-a
 • Prijavu u porezni sustav
 • Prijavu u mirovinski sustav
 • Prijavu u zdravstveni susta
Obračuni plaća (outsourcing)

Osim standardnih usluga koje nudimo, radimo i posebne usluge za velika poduzeća, a to su OBRAČUNI PLAĆA ili OUTSOURCING (VANJSKO VOĐENJE).
Veliki poduzetnici se sve više odlučuju na ovu uslugu kako bi spriječili "curenje" informacija.
Ova je usluga i sastavni dio naše ponude, a uključuje i prijave i odjave djelatnika, vođenje matične knjige radnika i drugih kadrovskih evidencija, a ove usluge moguće je dogovoriti za sve djelatnosti.

Organizacija računovodstva u vašem društvu

Druga usluga koja je u posebnoj ponudi je ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA U VAŠEM DRUŠTVU. Ukoliko niste zadovoljni trenutnim stanjem u Vašem računovodstvu, obujam poslovanja je sve veći, a Vi nemate vremena, tada pozovite nas.

Preporuke i konzultacije

Klijentima nudimo preporuke i konzultacije za:

 • Odvjetnički ured
 • Medijsko oglašavanje
 • Izradu web (internet) stranica
 • Informatičke usluge
Sve knjigovodstvene usluge pokrivene su policom osiguranja od odgovornosti knjigovodstveno-računovodstvenog servisa.
Sa svim klijentima obavezno potpisujemo ugovor o obavljanju usluga
Riješite problem jer vrijeme je novac!

Knjigovodstvo je sustav koji na temelju dokazanih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove i vremenskim slijedom sustavno bilježi u poslovne knjige nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i financijskih rezultata poslovanja.

Poslovne promjene nastaju tijekom poduzetničkih aktivnosti, a vrijednost njihova nastanka iskazuje se brojkama.

Poslovne knjige se vode prema knjigovodstvenim načelima, standardima i pravilima knjigovodstvene struke. Knjigovodstvo kao dio računovodstva obvezno vode svi poduzetnici bez obzira na veličinu njihove organizacije i djelatnosti.

Temeljne zadaće knjigovodstva:

 • sustavno prikupljanje podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika
 • kronološko bilježenje u poslovne knjige svih nastalih poslovnih promjena
 • utvrđivanje poslovnog rezultata
 • pružanje uvida poslovoditeljima i vlasnicima kapitala (dioničarima)
 • osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacija
  sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja

Cjenik - RačunovodstvoKnjigovodstvo - Savjetovanje - Edukacije - Sudski tumač - Posredništvo - IT usluge