Znate li razliku između knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga?

Često se događa da u razgovoru s potencijalnim klijentima koji traže ponudu za računovodstvene / knjigovodstvene usluge shvatimo kako oni zapravo traže servis ili osobu za “vođenje papira”, a ustvari uopće ne razlikuju računovodstvo od knjigovodstva.

Ta dva pojma nikako ne bi trebalo poistovjećivati.

Zadatak knjigovođe je da proknjiži poslovnu dokumentaciju te da to napravi tako da knjiženje bude u skladu sa zakonskim propisima. Knjiženja koja provode knjigovođe moraju biti temeljena na vjerodostojnim ispravama.

Zadaci računovođe su puno opsežniji:

  • stalno praćenja zakonskih propisa
  • analiziranje poslovanja
  • uočavanje i upućivanje na propuste
  • traženja najadekvatnijeg rješenja za unaprjeđenje poslovanja.

Računovođa sastavlja financijske izvještaje tj. bilancu i račun dobiti i gubitka.

Dobar računovođa može vam uštedjeti mnogo živaca ali i osigurati da iz svog poslovanja izvučete maksimum financijske koristi, a opet sve u skladu sa zakonskim propisima.

Računovođa posjeduje puno šire znanje od knjigovođe, te potvrdu svojih stručnih znanja i kvaliteta dokazuju certifikatom ovlaštenog računovođe kojih je u našoj zemlji još uvijek nevelik broj.

Prikupljanje, obrada i analiza informacija koje računovođa treba oblikovati u izvještaje za lakše donošenja poslovnih odluka iziskuje vrijeme ali i stručno znanje te stalnu edukaciju, stoga se sukladno tome razlikuju i cijene knjigovodstvenih od računovodstvenih usluga.

Računovodstvene usluge su od presudnog značaja za vaše poslovanje, a dobar računovođa trebao bi biti vaš najvažniji poslovni partner.

Računovodstvo se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je povijesnog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili (nikako ono što smatramo da će se tek dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti). Korijeni računovodstva sežu u Mezopotamiju, a jednostavno računovodstvo se spominje u Bibliji (Novi zavjet) i Kuranu.

Računovođa je osoba koja vrši zapise (vodi račune) u poslovne knjige. Prema propisima o porezu na dohodak dvije su knjige od iznimne važnosti: Knjiga primitaka i izdataka i Knjiga prometa.

Osim te dvije knjige, zapisa koje jedna poslovna organizacija treba voditi je više, u zavisnosti od vrste organizacije te razmjera do kojih se proteže njena poslovnost. Najpoznatije su:

  • Evidencija o tražbinama i obvezama;
  • Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka;
  • Popis dugotrajne imovine;
  • itd.

CjenikRačunovodstvo – KnjigovodstvoSavjetovanje – Edukacije – Sudski tumač – Posredništvo – IT usluge