U suradnji s profesoricom Veronikom Višić nudimo usluge ovlaštenog sudskog tumača i prevoditelja engleskog jezika. Kontaktirati ju možete direktno na broj mobitela ili email, a u slučaju da ju ne možete dobiti, kontaktirajte Mirelu Glavaš. Prema pravilniku o sudskim tumačima, preporučena cijena 1 retka iznosi 5,00 kuna (broj znakova bez razmaka, podjeljen sa 50). U cijenu se uračunava 30% nagrade za sudskog tumača i pdv.

Veronika Višić

095 385 0200
vevisic@gmail.com

Mirela Glavaš

098 990 5026
mirela@kontoar.hr