Antea Kaleb, Mirela Glavaš i Sanela Kraljić za Women in Adria objašnjavaju što nove potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje donose poduzetnicima

6. ožujka 2017. Novosti by kontoar No comments

Mjere za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u 2017. godini najavljuju pozitivan pomak u odnosu na ranije mjere. Smanjen je broj mjera, koje su se ionako razlikovale samo po kategoriji korisnika, dok su trenutne bolje grupirane i samim time olakšavaju odluku za koju mjeru potencijalni korisnik može podnijeti zahtjev. Među mjerama su i potpore za samozapošljavanje, […]

Opširnije